Zo maken wij nederland mooier.

In de toekomstagenda presenteren we onze inhoudelijke visie op het mooier maken van Nederland. Dit zegt iets over onze expertise en kijk op ons werkveld, maar niet over hóe we te werk gaan. Juist de manier waarop wij werken, maakt ons uniek. Hóe wij Nederland mooier maken? Dat lees je hier:

a
Bevlogen en gedreven
Bij APPM hebben we allemaal een intrinsieke drive om Nederland mooier te maken. Dit doen we met passie. APPM’ers zijn bevlogen, gedreven en enthousiast. We brengen energie en gaan voor kwaliteit. We zijn authentiek: in alles wat we doen, blijven we dicht bij onszelf.
b
De durf om beter te doen
We hebben durf om beter te doen. Kracht om verder te denken. In ons werk zijn we proactief, eigenwijs en een tikkeltje eigenzinnig. De weg van de minste weerstand kennen we niet en we schromen niet om iets ter discussie te stellen. We zijn trouw aan de opgave. Bovendien durven we zaken aan te kaarten en te vernieuwen.
c
Oprecht oog voor de plek
Met oog voor de plek én voor de omgeving werken we aan een mooier Nederland. We hebben respect voor de context en leveren maatwerk, speciaal voor díe plek. Waar we aan de slag gaan, kijken we naar verleden en heden: stedenbouwkundige, landschappelijke en historische kwaliteiten. Met respect voor het verleden richten we ons op de toekomst, op de opgaven en de uitdagingen van morgen.
d
Teamspeler en deelnemer
We voelen ons verbonden met de mensen waarmee we samenwerken. We maken contact, met de omgeving, met partners, met elkaar. Vanuit gelijkwaardigheid. Door goed te luisteren en ons te verplaatsen in de ander. Zo krijgen we belangen boven tafel en creëren we meerwaarde. Niet als buitenstaander, maar als teamspeler en deelnemer. Steeds op zoek naar manieren om het sámen beter te maken.
e
Vindingrijk naar een toekomstvast resultaat
Waar een wil is, is een weg. Wat complex lijkt, maken we eenvoudig. Niet alleen het resultaat maar ook de weg ernaar toe is logisch en relevant. Aansluitend bij behoeften van de gebruiker en klaar voor veranderingen van morgen. Daarbij benutten we nieuwe ontwikkelingen en innovaties. We kijken over de grenzen van sectoren heen, leggen nieuwe verbanden, genereren nieuwe ideeën en creëren slimme oplossingen. Dit doen we pragmatisch en door te kijken hoe het wél kan.