Waar we in geloven.

APPM wil met een toekomstagenda voor Nederland een impuls geven aan de discussie over manieren om Nederland mooier én toekomstbestendig te maken. Wij geloven in deze combinatie en  dragen daar graag ons steentje aan bij. Om te komen tot belangrijke keuzes en toekomstbestendige oplossingen met oog voor onze leefomgeving en de mensen om ons heen, hanteren we de volgende vijf vuistregels:  

a
Bij het inrichten van ons land is het belangrijk te luisteren naar de mens: het welbevinden, de kansen, behoeften en ideeën. Alleen zo kun je werken aan een fijne omgeving om met elkaar te delen.
b
Ruimte is schaars, laten we die goed benutten. Dubbel, flexibel en dynamisch ruimtegebruik zijn de norm. Impact van ruimtegebruik kent drie dimensies: de lucht, de bodem én het zichtbare systeem boven de grond.  
c
Ontwikkeling gebeurt altijd in de geest van komende generaties. We doen het goed of we doen het niet. Investeren in kwaliteit is de norm. Alleen zó creëer je meer waarde. 
d
Wij zien kansen voor Nederland om een voortrekkersrol te pakken in het experimenteren en innoveren met toekomstbestendige maatregelen. Als we de lat hoog leggen, kunnen we met verbeteringen aan ons eigen land bouwen aan nieuwe duurzame exportproducten én als wereldwijde showcase een bijdrage leveren aan oplossingen voor een betere wereld elders.
e
Om snelle veranderingen te kunnen opvangen, is het zinvol Nederland nóg flexibeler in te richten. Met oog voor veranderingen in wonen, werken, reizen en opleiden. In gebieden en gebouwen met veelzijdige functies die daar makkelijk op kunnen inspelen. Met maximaal mixen ontstaan interessante gemengde gebieden.